منطقه ويژه اقتصادي شيراز با ارتفاع 1460 مترا ز سطح دريا در جنوب شرقي اين شهر در جاده شيراز - فسا، كيلومتر 4جاده انحرافي نيروگاه سيكل تركيبي واقع شده است. منطقه ويژه اقتصادي شيراز زير نظر مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ) تحت نظارت مستقيم رياست جمهوري (در 1300 هكتار از اراضي دشت قره باغ كه از شمال به مستثنيات پلاك2190 ، از مشرق به جاده اصلي نيروگاه و زه كش آب، از جنوب به اراضي پلاك 2187 )سنجانك( و اراضي پلاك 2188 اساملو و از غرب به پلاك 2200)محمودآباد) محصور شده است.

این مجموعه بزرگ صنعتی هم به اقتصاد و اشتغال در شهر شیراز و استان فارس جانی تازه دمیده هم پذیرای سرمایه گذارانی از جای جای ایران است که با سرمایه خود و توانایی کارگران و مهندسان زبردست این شهر واحدهای صنعتی موفقی را در میان خانواده بزرگ تولید و صنعت ایران زبانزد خاص و عام کرده اند. چشم انداز منطقه ویژه اقتصادی شیراز نه تنها حضور در بخش صنعت کشوراست بلکه چشم به بیرون از استان و کشور دارد و در این راستا تلاش دارد سرمایه گذران را از گوشه و کنار ایران جذب کند . گفتنی است که منطقه ویژه اقتصادی شیراز دارای ۵ فاز است . در حال حاضر زیر ساخت های فاز اول و دوم تکمیل شده و زیر ساخت فازهای سوم و چهارم در حال اجراست . فعالیت های منطقه ویژه تنها به شهرک صنعتی شیراز محدود نمی شود ، برای نخستین بار در ایران عملیات ساخت یک شهرک ویژه با نام ( شهر بزرگ بین المللی سلامت شیراز ) به وسعت نهصد هکتار با طراحی مدرن یکی دیگر از دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی است .شهر سلامت شیرازکه در گام نخست تندرستی هموطنان را هدف خود قرار داده و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاسیس شده است به توریسم درمانی و گردشگری سلامت به عنوان یکی از بسترها و جاذبه های شهر شیراز نیز چشم امید دارد .

روند فعالیت ما