اخبار و مقالات

منطقه ویژه اقتصادی شیراز

مشاهده کنید

شرکت های مستقر

افتخارات

در این بخش برخی از دست آوردها و افتخارات منطقه ویژه اقتصادی شیراز قابل مشاهده می باشد

بیشتر بخوانید

آشنایی با منطقه

منطقه ويژه اقتصادي شيراز با ارتفاع 1460 مترا ز سطح دريا در جنوب شرقي اين شهر در جاده شيراز - فسا، كيلومتر 4جاده انحرافي نيروگاه سيكل تركيبي واقع شده است. منطقه ويژه اقتصادي شيراز زير نظر مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ) تحت نظارت مستقيم رياست جمهوري (در 1300 هكتار از اراضي دشت قره باغ كه از شمال به مستثنيات پلاك2190 ، از مشرق به جاده اصلي نيروگاه و زه كش آب، از جنوب به اراضي پلاك 2187 )سنجانك( و اراضي پلاك 2188 اساملو و از غرب به پلاك 2200)محمودآباد) محصور شده است.
بیشتر بخوانید